Koniec sporu o krzyż harcerski

3 lutego 2012 roku, w Warszawie zawarta została pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej umowa o współpracy w zakresie ochrony symbolu ruchu harcerskiego w Polsce – Krzyża Harcerskiego.

 

Podpisanie umowy i wynikające z niej cofnięcie skargi w NSA powoduje zakończenie sporu prawnego wokół tego znaku między organizacjami harcerskimi.

Umowa potwierdza, iż Krzyż Harcerski będący najważniejszym symbolem ruchu harcerskiego był i jest obecnie wykorzystywany przez kilka organizacji harcerskich w kraju i poza jego granicami oraz, iż każdej z tych organizacji przysługuje równe prawo do jego używania.

W ciągu stuletniej tradycji ruchu harcerskiego ukształtowała się symbolika harcerska, która funkcjonowała i funkcjonuje nadal w świadomości społecznej jako wyróżnik harcerstwa i posiada silne emocjonalne znaczenie, wynikające m.in. z walki zbrojnej harcerstwa o niepodległość Ojczyzny. Najważniejszym elementem składającym się na tradycyjną symbolikę harcerską jest Krzyż Harcerski, którego pierwowzór opracował w 1912 roku ksiądz Kazimierz Lutosławski na konkurs ogłoszony przez Związkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie.

Zawarta umowa ma formę porozumienia otwartego, do którego zostały zaproszone w dniu dzisiejszym także inne organizacje harcerskie. Z chwilą podpisania stosownych aneksów staną się one pełnoprawnymi stronami tego porozumienia.

 

Visits: 8

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.